Sisyfos 
                                                                                        Niels Juels Vej 18
                                                                                    5700 Svendborg
                                                                                tlf 6220 1956 / fax 6220 1617 / mobil 4025 1845 
                                                                          e-mail
sisyfos@sisyfos.org  / www.sisyfos.org
          
Læs www.hovedpersonerne.dk, som er en manual for personlig coaching af kontanthjælpsmodtagere......

Læs avisen om rollemodellerne ...
et projekt Sisyfos stod for i Mjølnerparken i Københavns Kommune, og som var finansieret af Integrationsministeriet...


Læs om Hans Lassens foredrag. De handler ikke kun om virksomhedernes sociale ansvar, det rummelige arbejdsmarked og integration af flygtninge/indvandrere på arbejdsmarkedet. De handler også om mere almene samfundsmæssige og kulturelle emner.
Ring eller mail og aftal indhold og vilkår for foredraget.

Læs bogen "Den Anden Virkelighed" - en bog, der argumenterer for, at integrationen er en megasucces!

Den Anden Virkelighed


 

Læs om ”20 i job” - et projekt, der skaffede job til 20 voksne personer fra de 23 mest belastede familier i Vollsmose…
Se "På jobjagt med Rami", en TV-udsendelse på DR2 (program nr. 3), hvor Hans Lassen som jobcoach var med til at skaffe arbejde til Rami...

Læs om Hovedpersonerne , kontanthjælpsmodtagerne kan meget mere, end man og de selv tror...

Læs ”Samvittighed på dagsordenen” – en bog, der ”er den hidtil mest omfattende kortlægning af, hvordan etikken er ved at bemægtige sig markedsøkonomien” (Arne Hardis i Weekendavisen)…


Læs om Kampagnen Sjov & Alvor, som med stor succes har styrket job på særlige vilkår blandt virksomhederne på Sydfyn, og som startede med et Wienerbal…