Erfaringerne

Foredrag m.v.

 

Hans Lassen holder foredrag i en lang række sammenhænge, hvilket bl.a. fremgår af den følgende liste:

 1. ”Samvittighedsbølgen – kommet for at blive?”, for European Business Centre, 1998. Deltagere: ledere og konsulenter fra virksomheder og organisationer.

 2. ”Det rummelige arbejdsmarked”, for det daværende Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår, 1998. Deltagere: chefer og medarbejdere fra arbejdsmarkedsafdelinger i 5 kommuner.

 3. ”Samvittighedsledelse”, for det daværende By- & Boligministeriet, 1999. Deltagere: Ministeren, departementschefen, afdelingsledere og kontorchefer.

 4. ”Samvittighedsbølgen”, for AOF-Greve´s projekt- og udviklingsafdeling, 1999. Deltagere: leder, konsulenter og undervisere fra afdelingen.

 5. ”Værdiledelse, værdier og samvittighed”, for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, 1999. Deltagere: personale og udvalgsmedlemmer i DGI.

 6. ”Kampagne for virksomhederne sociale ansvar”, for Fyns Amt, 2000. Deltagere: job- og virksomhedskonsulenter fra fynske kommuner.

 7. ”Etiske udfordringer i virksomhedernes sociale ansvar”, for foreningen Holmenkultur, 2000. Deltagere: foreningens medlemmer.

 8. ”Den politiske forbruger”, for Forbrugerrådet, 2000. Deltagere: forretningsmedlemmer og konsulenter i Forbrugerrådet.

 9. ”De unge, der bryder op fra en folkelig enhedskultur – hvor er de på vej hen?”, 2000. deltagere: medlemmer af Grundtvig Akademiet.

 10. ”Samvittigheden som brobygger mellem det individuelle og det fælles”, for Center for Menneskelige Ressourcer, 2000. Deltagere: ledere og medarbejdere indenfor organisationer, der arbejder med uddannelse, forskning, erhverv og arbejdsmarked.

 11. ”Kulturbarriere og kulturforståelse mellem de forskellige organisationer”, for Koordinationsudvalget ved Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner, 2002. Deltagere: jobkonsulenter, A-kassemedarbejdere m.v.

 12. ”Integration på arbejdsmarkedet”, for Byhøjskolen i Odense, 2002. Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer, ledelse og medarbejdere på højskolen.

 13. ”Hvordan sikres flere kontanthjælpsmodtagere en tilknytning til arbejdsmarkedet?”, for Dansk Arbejdsgiverforening, 2002. Deltagere: DA-medlemmer i de lokale koordinationsudvalg.

 14. ”Virksomhedssamarbejder”, for VUB (Kursus- og udviklingscentret for Vejledning, Uddannelse og Beskæftigelse), 2002. Deltagere: Ledere og medarbejdere fra kommuner og sprogcentrer.

 15. ”Beskæftigelse, integration og kvarterløft”, for Statens Sekretariat for Kvarterløft, Integrationsministeriet, 2002. Deltagere: Workshopdeltagere i styregruppe- og politikerkonference.

 16. ”Erhvervsintegration – fra idé til virkelighed”, for Svendborg Centerkommunes Sprogcenterråd, 2002. Deltagere: medlemmer af Sprogcenterrådet.

 17. ”Integration på arbejdsmarkedet”, for Lions Club i Svendborg, 2002. Deltagere: medlemmer af Lions Club.

 18. ”Barrierer i integrationsindsatsen”, for Vollsmosesekretariatet, 2002. Deltagere: ledelse og medarbejdere i sekretariatet samt repræsentanter for Integrationsministeriet.

 19. ”Perspektiver for samarbejde med erhvervslivet”, for Fyns Amt, 2003. Deltagere: Ledere og medarbejdere fra sprogcentrene i hele landet.

 20. ”Det gode mentorskab”, for Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, 2003. Deltagere: centrale aktører fra hele landet i relation til Brobyggerordningen.

 21. ”Strategisk jobformidling”, for Vejledningstjenesten, 2003. Deltagere: workshopdeltagere i konferencen ”Vend indsatsen på hovedet – integration i et virksomhedsstrategisk perspektiv”.

 22. ”Det kan lade sig gøre”, for Den Sociale Højskole Odense, 2003. Deltagere: integrationsmedarbejdere, sagsbehandlere m.v. fra fynske kommuner.

 23. ”Integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet”, for Jysk Center for Videregående Uddannelse, 2003. Deltagere: workshopdeltagere på konferencen ”Nye veje til job”.

 24. ”Virksomhedsarbejde”, for Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, 2003. Deltagere: integrationsmedarbejdere, sagsbehandlere m.v. i jyske kommuner.

 25. ”Barrierne for flygtninge/indvandres integration på arbejdsmarkeder”, for Vejledningsfagligt udvalgt i Vestsjællands Amt og Roskilde Amt, 2003. Deltagere: vejledere fra Vestsjællands Amt og Roskilde Amt.

 26. ”Fra Vollsmose til Nørrebro”, for LO-skolen, 2003. Deltagere: kursister på skolen.

 27. ”Samfundsmæssige fremtidsperspektiver”, for NCC-Roads A/S, 2003. Deltagere: Chefer og sælgere i organisationen.

 28. ”Markedsføring af projekter”, for AOF´s daghøjskole i Søllerød, 2003. Deltagere: lærere og elever på daghøjskolen.

 29. ”Kommunikation og teambulding – kan indvandrere det?”, for AMID – Akademiet for Migrationsstudier i Danmark, 2003. Deltagere: workshopdeltagere på Indvandrerdage på Ålborg Universitet.

 30. ”Er ledige nydanskere noget særligt? Kræver de en særlig indsats?”, for Erhvervsknudepunkt for Hovedstadens Vestegn, 2004. Deltagere: Job-, virksomheds- og AF-konsulenter fra Vestegnens 8 kommuner (Albertslund, Brøndby m.v.).

 31. ”Mentorroller og funktioner”, for Center for Aktiv beskæftigelses Indsats, 2004. Deltagere: frontmedarbejdere, der arbejder med sårbare unge mødre indenfor sundhedspleje, familieområdet, arbejdsmarkedsområdet og ungdomsvejledningen.

 32. ”Samvittighedsbølgen”, for Den Skandinaviske Designhøjskole, 2004. Deltagere: højskoleelever.

 33. "Samvittighedsbølgen, de unge og ledelse", for Den Danske Bank, 2004. Deltagere: Ledere og ansatte samt medlemmer af juniorklubben i afdelingen i Svendborg.

 34. "Social Management",  for Rotary Svendborg Sydfyn, 2004. Deltagere: Selvstændige erhvervsdrivende m.v.

 35. "Meningsfuld Ledelse", for Netværk Danmark, 2004. Deltagere: Virksomhedsledere.

 36. "PR og det rummelige arbejdsmarked", for bestyrelsen i Birkelund Børnemøbler, 2004. Deltagere: bestyrelsesmedlemmer.

 37. ”Rollemodeller som middel til at skaffe arbejde”, for Integrationsministeriet, 2004. Deltagere: Projektledere, jobkonsulenter, sagsbehandlere m.v.

 38. ”Teater uden Hovedperson”, for LVS – Landsforeningen af Væresteder, 2004. Deltagere: Arbejdsmarkedschefer, projektleder, sagsbehandlere, jobkonsulenter m.v.

 39. ”Samvittighedsbølgen”, for LO-Skolen, 2005. Deltagere: faglige tillidsrepræsentanter.

 40. ”Hvordan bibringes unge en tro på, at de har en fremtid i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet?”, for VFU – Fyn, 2005. Deltagere: vejledere, sagsbehandlere m.v.

 41. ”Kan rollemodeller bruges som metode? – med eksempler fra Mjølnerparken og Vollsmose”, for Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, 2005. Deltagere: vejledere, undervisere m.v.

 42. ”Ind fra kanten”, for Kommunernes Landsforening sammen med Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, 2006. Deltagere: aktører indenfor beskæftigelsesindsatsen fra stat, kommuner, amter m.v.

 43. ”Kan rollemodeller bruges som metode? – med eksempler fra Mjølnerparken og Vollsmose”, for Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, 2006. Deltagere: vejledere, undervisere m.v.

 44. ”Ind fra kanten”, for HK-Kommunal, 2006. Deltagere: chefer, beskæftigelsessagsbehandre, jobkonsulenter m.v.

 


 Erfaringerne
Erfaringerne
Projekter
Samvittighed på dagsordenen
Skånejobberne har ordet
Undervisning
Foredrag m.v.
Øvrige Opgaver

 
Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet Cheap Jordans Cheap Jordans Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet christian louboutin outlet Canada Goose Outlet Moncler Outlet Moncler Outlet Cheap Jordans Cheap Jordans Canada Goose Outlet Cheap Uggs Uggs Outlet Canada Goose Outlet discount louis vuitton Cheap Jerseys Louis Vuitton Outlet